Regulamin serwisu - Serwis RTV Audio-Video TV-SAT - ZimTech

Godziny pracy:

pon. - pt. od 10:00 do 18:00
sobota     od 10:00 do 14:00
naprawa modułów programatorów
naprawa modułów sterowania
+48 666 551 662
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin serwisu

 
 1. Właścicielem zakładu naprawczego jest ZimTech Piotr Zimny ul. Przy Bażantarni 13/31A 02-793 Warszawa, zwany dalej SERWISEM.
 2. Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia wykonania usługi jest dostarczenie urządzenia do serwisu i podanie niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wystawienia zlecenia,  rachunku oraz ewentualnej korespondencji.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych  na dyskach komputerów. Klient może zlecić serwisowi zrobienie kopii i zabezpieczenie danych.
 4. Zlecenia, których wartość nie przekracza 150 zł serwis wykonuje bez uprzedniej konsultacji z Klientem.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż został przyjęty. Wynika to z faktu, że naprawa pewnych układów elektronicznych nie zawsze przynosi zamierzony skutek.
 6. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.
 7. Zamówione usługi wykonywane są, co do zasady w terminie do 10 dni roboczych. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową. Jeśli to nie nastąpi, po upływie terminu 10 dni Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia i opłacenia wykonanej usługi.
 8. W przypadku wysyłki uszkodzonego sprzętu do naprawy drogą kurierską, klient jest zobowiązany dołączyć czytelnie wypełniony formularz, który można pobrać ze strony internetowej: http://www.zimtech.com.pl/oferta.html
 9. Wymienione części nie podlegają zwrotowi w myśl ustawy o ochronie środowiska i podlegają utylizacji.
 10. W przypadku, kiedy Klient nie odbierze urządzenia po upływie 14 dni roboczych od dnia zlecenia usługi może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 2 zł dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a niewynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej.
 11. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tej opłaty na rzecz serwisu.
 12. Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany, jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 13. Koszt ekspertyzy urządzeń, sprawdzenie modułu sterowania (zawarty w cenniku) pobierany jest w przypadku rezygnacji z naprawy, nie stwierdzenia usterki lub też gdy naprawiane urządzenie jest trwale uszkodzone.
 14. Za nim wyślesz programator sterujący urządzeniem AGD, lokalny serwis lub osoba uprawniona powinna sprawdzić wszystkie elementy i podzespoły tegoż urządzenia : szczotki silnika, silnik, hydrostat, grzałkę, pompę odpływową, elektrozamek oraz elektrozawory czy elementy kontrolujące temperaturę - termostaty.
 15. Jeśli powyższe elementy nie zostaną sprawdzone a moduł trafi do naszego serwisu, może okazać się iż po sprawdzeniu wszystkich elementów biernych oraz pamięci EEPROM nie stwierdzimy uszkodzenia modułu, moduł może zostać potraktowany jako uszkodzony a prawdopodobną przyczyną uszkodzenia może być procesor.
  1. uszkodzenie procesora lub kontrolera ze względu na jego złożoność oraz nieprzewidywalność podczas pracy w układzie jest trudna w jego jednoznacznym zdiagnozowaniu
  2. wyjątek stanowi pomiar bezpośredni procesora i ewidentne jego uszkodzenie - zwarcie wejścia/wyjścia sygnału I/O lub Vcc do masy lub pomiar odbiegający od normy produktowej danego producenta sprzętu
  3. jeśli wszystkie testy przy użyciu dostępnej aparatury pomiarowej przebiegną pomyślnie, moduł traktowany jest jako sprawny, naprawiony
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędny montaż naprawionych urządzeń w tym montaż modułów dokonany przez osoby nieuprawnione.
 17. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
 18. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.zimtech.com.pl/regulamin-serwisu.html.
 19. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie, której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.
 20. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.


Copyright © 2016 Serwis RTV ZimTech Piotr Zimny. All Rights Reserved
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego