Regulamin serwisu - Serwis RTV Audio-Video-SAT - ZimTech

Godziny pracy:

pon. - pt. od 10:00 do 18:00
sobota - niedziela: nieczynne
naprawa modułów programatorów
naprawa programatorów, modułów sterowania
+48 666-551-662
Przejdź do treści

Regulamin serwisu

 • Właścicielem zakładu naprawczego oraz Administratorem danych osobowych jest ZimTech Piotr Zimny ul. Przy Bażantarni 13/31A 02-793 Warszawa, zwany dalej SERWISEM.
 • Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia wykonania usługi jest dostarczenie urządzenia do serwisu i podania niezbędnych danych osobowych, koniecznych do wystawienia zlecenia, faktury oraz ewentualnej korespondencji.
 • Państwa podstawowe dane osobowe są niezbędne w celu realizacji umów sprzedaży, wykonania usługi, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO).
 • W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
 • Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies w ustawieniach przeglądarki.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dyskach komputerów. Klient może zlecić serwisowi zrobienie kopii i zabezpieczenie danych.
 • Zlecenia, których wartość nie przekracza 300 zł, serwis wykonuje bez uprzedniej konsultacji z Klientem.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż został przyjęty. Wynika to z faktu, że naprawa pewnych układów elektronicznych nie zawsze przynosi zamierzony skutek.
 • Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.
 • Zamówione usługi wykonywane są, co do zasady w terminie do 10 dni roboczych. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową. Jeśli to nie nastąpi, po upływie terminu 10 dni Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia i opłacenia wykonanej usługi.
 • W przypadku wysyłki uszkodzonego sprzętu do naprawy drogą kurierską, klient jest zobowiązany dołączyć czytelnie wypełniony formularz, który można pobrać ze strony internetowej: http://www.zimtech.com.pl/oferta.html
 • Wymienione części nie podlegają zwrotowi w myśl ustawy o ochronie środowiska i podlegają utylizacji.
 • W przypadku, kiedy Klient nie odbierze urządzenia po upływie 14 dni roboczych od dnia zlecenia usługi może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 2 zł dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a niewynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej.
 • W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tej opłaty na rzecz serwisu.
 • Po upływie 90 dni, nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany, jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 • Koszt ekspertyzy urządzeń, sprawdzenie modułu sterowania (zawarty w cenniku) pobierany jest w przypadku rezygnacji z naprawy, nie stwierdzenia usterki lub też gdy naprawiane urządzenie jest trwale uszkodzone.
 • Za nim wyślesz programator sterujący urządzeniem AGD, lokalny serwis lub osoba uprawniona powinna sprawdzić wszystkie elementy i podzespoły tegoż urządzenia : szczotki silnika, silnik, hydrostat, grzałkę, pompę odpływową, elektrozamek oraz elektrozawory czy elementy kontrolujące temperaturę - termostaty.
 • Jeśli powyższe elementy nie zostaną sprawdzone a moduł trafi do naszego serwisu, może okazać się iż po sprawdzeniu wszystkich elementów biernych oraz pamięci EEPROM nie stwierdzimy uszkodzenia modułu, moduł może zostać potraktowany jako uszkodzony a prawdopodobną przyczyną uszkodzenia może być procesor.
   • uszkodzenie procesora lub kontrolera ze względu na jego złożoność oraz nieprzewidywalność podczas pracy w układzie jest trudna w jego jednoznacznym zdiagnozowaniu
   • wyjątek stanowi pomiar bezpośredni procesora i ewidentne jego uszkodzenie - zwarcie wejścia/wyjścia sygnału I/O lub Vcc do masy lub pomiar odbiegający od normy produktowej danego producenta sprzętu
   • jeśli wszystkie testy przy użyciu dostępnej aparatury pomiarowej przebiegną pomyślnie, moduł traktowany jest jako sprawny, naprawiony
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędny montaż naprawionych urządzeń w tym montaż modułów dokonany przez osoby nieuprawnione.
 • Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.zimtech.com.pl/regulamin-serwisu.html.
 • Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie, której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.
 • Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

Copyright © 2023 Serwis RTV ZimTech Piotr Zimny. All Rights Reserved
Wróć do spisu treści